Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Kho sách pháp luật 32 3115134
2 Kho sách giáo khoa 163 1427700
3 Kho sách đạo đức 519 11367900
 
TỔNG
714
15910734
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở ...
Địa chỉ: ... - Điện thoại 03203... - Email: ...
Hiệu trưởng: ...
30299525