PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH HOÀ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Kho sách pháp luật 32 3115134
2 Kho sách giáo khoa 163 1427700
3 kho sách nghiệp vụ - KHTN 168 2288800
4 Kho sách nghiệp vụ - KHXH 187 2942100
5 Kho sách tham khảo dùng chung 246 6130888
6 Kho sách đạo đức 519 11367900
 
TỔNG
1315
27272522