PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH HOÀ
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV2-00187 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên-hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpBộ giáo dục và đào tạoKho sách nghiệp vụ - KHXH Trong kho
SNV2-00186 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên-hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpBộ giáo dục và đào tạoKho sách nghiệp vụ - KHXH Trong kho
SNV2-00185 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên-lịch sửBộ giáo dục và đào tạoKho sách nghiệp vụ - KHXH Trong kho
SNV2-00184 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên-công dânBộ giáo dục và đào tạoKho sách nghiệp vụ - KHXH Trong kho
SNV2-00183 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên-công dânBộ giáo dục và đào tạoKho sách nghiệp vụ - KHXH Trong kho
SNV2-00182 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên-công dânBộ giáo dục và đào tạoKho sách nghiệp vụ - KHXH Trong kho
SNV2-00181 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên-công dânBộ giáo dục và đào tạoKho sách nghiệp vụ - KHXH Trong kho
SNV2-00180 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên-môn âm nhạcBộ giáo dục và đào tạoKho sách nghiệp vụ - KHXH Trong kho
SNV2-00179 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên-môn âm nhạcBộ giáo dục và đào tạoKho sách nghiệp vụ - KHXH Trong kho
SNV2-00178 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên-môn âm nhạcBộ giáo dục và đào tạoKho sách nghiệp vụ - KHXH Trong kho
SNV2-00177 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên-môn âm nhạcBộ giáo dục và đào tạoKho sách nghiệp vụ - KHXH Trong kho
SNV2-00176 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên-môn âm nhạcBộ giáo dục và đào tạoKho sách nghiệp vụ - KHXH Trong kho
SNV2-00175 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên-môn âm nhạcBộ giáo dục và đào tạoKho sách nghiệp vụ - KHXH Trong kho
SNV2-00174 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên-môn ngữ vănBộ giáo dục và đào tạoKho sách nghiệp vụ - KHXH Trong kho
SNV2-00173 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên-môn ngữ vănBộ giáo dục và đào tạoKho sách nghiệp vụ - KHXH Trong kho
12345678910...