PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH HOÀ
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Nhập thông tin cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường xong trước 10h ngày 17/10/2018 16/10/2018 [HyperLink19]
2 Kế hoạch hội thi GVDG cấp cụm năm học 2018 - 2019 16/10/2018 [HyperLink19]
3 Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn liên trường năm học 2018 - 2019 16/10/2018 [HyperLink19]
4 Kế hoạch bồi dưỡng HSG, phụ đạo HSYK năm học 2018 - 2019 16/10/2018 [HyperLink19]
5 Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2018 - 2019 16/10/2018 [HyperLink19]
6 Kế hoạch ứng dụng CNTT năm học 2018 - 2019 16/10/2018 [HyperLink19]
7 Kế hoạch hoạt động NGLL năm học 2018 - 2019 16/10/2018 [HyperLink19]
8 Kế hoạch giáo dục thể chất - y tế trường học năm học 2018 - 2019 16/10/2018 [HyperLink19]
9 Kế hoạch giáo dục HN - DN năm học 2018 - 2019 16/10/2018 [HyperLink19]
10 Kế hoạch dạy học tự chọn năm học 2018 - 2019 16/10/2018 [HyperLink19]
11 Kế hoạch tham gia cuộc thi KHKT năm học 2018 - 2019 16/10/2018 [HyperLink19]
12 Kế hoạch công tác thư viện trường học năm học 2018 - 2019 16/10/2018 [HyperLink19]
13 Kế hoạch công tác lao động - vệ sinh năm học 2018 - 2019 16/10/2018 [HyperLink19]
14 Kế hoạch chỉ đạo công tác TB-ĐD năm học 2018 - 2019 16/10/2018 [HyperLink19]
15 Kế hoạch bồi dưỡng GV năm học 2018 - 2019 16/10/2018 [HyperLink19]
16 Kế hoạch chuyên môn năm học 2018 - 2019 16/10/2018 [HyperLink19]
17 Kế hoạch năm học 2018-2019 16/10/2018 [HyperLink19]
18 Hướng dẫn làm đề kiểm tra học kì 2 năm học 2017 - 2018 20/03/2018 [HyperLink19]
19 Hướng dẫn thi KHKT và đồ dùng dạy học tự làm 09/09/2017 [HyperLink19]
20 Mẫu làm hồ sơ chủ đề và nghiên cứu bài học 28/08/2017 [HyperLink19]
    
12