PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH HOÀ
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề thi GVDG cấp huyện 2014 - 2015 Bùi Khắc Khải [HyperLink19]
2 Đề thi HSG môn Văn năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]
3 Đề thi HSG môn Toán năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]
4 Đề thi HSG môn Anh năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]
5 Đề thi HSG môn Địa lí năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]