PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH HOÀ
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị TưÂm nhạc6A32    
2Nguyễn Thị TưÂm nhạc7A19    
3Nguyễn Thị TưÂm nhạc8A22    
4Nguyễn Thị TưÂm nhạc9A24    
5Nguyễn Thị ÁnhCông nghệ6A32    
6Nguyễn Thị ÁnhCông nghệ7A19    
7Nguyễn Thị TâmCông nghệ8A22    
8Đoàn Thị Ngọc UyênCông nghệ9A24    
9Cao Thị ThoaĐịa lí6A32    
10Cao Thị ThoaĐịa lí7A19    
11Cao Thị ThoaĐịa lí8A22    
12Cao Thị ThoaĐịa lí9A24    
13Bùi Thị HanhGdcd6A32    
14Bùi Thị HanhGdcd7A19    
15Bùi Thị HanhGdcd8A22    
16Bùi Thị HanhGdcd9A24    
17Bùi Tuấn PhươngHóa học8A22    
18Bùi Tuấn PhươngHóa học9A24    
19Bùi Thị HanhLịch sử6A32    
20Bùi Thị HanhLịch sử7A19    
21Bùi Thị HanhLịch sử8A22    
22Bùi Thị HanhLịch sử9A24    
23Nguyễn Thị ÁnhMĩ thuật6A32    
24Nguyễn Thị ÁnhMĩ thuật7A19    
25Nguyễn Thị ÁnhMĩ thuật8A22    
26Nguyễn Thị ÁnhMĩ thuật9A24    
27Vũ Thị Mai HươngNgoại ngữ6A32    
28Vũ Thị Mai HươngNgoại ngữ7A19    
29Vũ Thị Mai HươngNgoại ngữ8A22    
30Vũ Thị Mai HươngNgoại ngữ9A24    
31Cao Thị ThoaNgữ văn6A32    
32Cao Thị ThoaNgữ văn7A19    
33Phạm Phú MạnhNgữ văn8A22    
34Phạm Phú MạnhNgữ văn9A24    
35Đoàn Thị Ngọc UyênSinh học6A32    
36Đoàn Thị Ngọc UyênSinh học7A19    
37Đoàn Thị Ngọc UyênSinh học8A22    
38Đoàn Thị Ngọc UyênSinh học9A24    
39Đoàn Thị Ngọc UyênThể dục6A32    
40Đoàn Thị Ngọc UyênThể dục7A19    
41Đoàn Thị Ngọc UyênThể dục8A22    
42Đoàn Thị Ngọc UyênThể dục9A24    
43Nguyễn Thị TâmToán6A32    
44Nguyễn Thị TâmToán7A19    
45Phạm Minh ThươngToán8A22    
46Phạm Minh ThươngToán9A24    
47Nguyễn Văn BìnhVật lí6A32    
48Nguyễn Văn BìnhVật lí7A19    
49Nguyễn Văn BìnhVật lí8A22    
50Nguyễn Văn BìnhVật lí9A24